CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych z użyciem platformy zakupowej, link do platformy elektronicznej obsługującej postępowania
 
 
Platforma zakupowa Portal Smart Pzp to narzędzie do komunikacji z wykonawcami. W celu złożenia oferty przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany jest założyć w Systemie konto użytkownika, jednocześnie wprowadzając do systemu swój podmiot. Ten użytkownik będzie pełnić rolę administratora podmiotu Wykonawcy. Rejestracja w Systemie dostępna jest po kliknięciu przycisku „Załóż konto”. Szczegółowa instrukcja dotycząca tworzenia konta Wykonawcy, oraz złożenia oferty dostępna jest w Systemie w zakładce E-learning.

Zamówienia publiczne