CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Struktura Organizacyjna - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

 

 

 1. DYREKTOR /DN/:
  1. ZASTĘPCA DYREKTORA /ZD/:
   1. DZIAŁ SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ /DSPP/:
    1. Kierownik działu sztuki w przestrzeni publicznej
     1. Kurator
   2. DZIAŁ EDUKACJI /DE/:
    1. Kierownik działu edukacji:
     1. Zastępca kierownika - kurator
     2. Koordynator ds. Dostępności
     3. Kurator ds. edukacji
     4. Kurator ds. filmu
     5. Kurator ds. edukacji
   3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY /DAT/:
    1. Kierownik działu administracyjno-technicznego
     1. Koordynator ds. technicznych
     2. Specjalista ds. technicznych
 2. DZIAŁ WYSTAW /DW/:
  1. Kierownik działu wystaw:
   1. Zastępca kierownika - kurator
   2. Zastępca kierownika - kurator
   3. Asystent Kuratora
   4. Kurator ds. Rezydencji Badawczych oraz Kuratorskich
   5. Asystent Kuratora
   6. Gł. spec. ds. archiwizacji, obsługi wizualnej wystaw  i strony internetowej
 3. DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI /DKP/:
  1. Kierownik działu komunikacji i promocji:
   1. Spec. ds. promocji edukacji
   2. Spec.ds. dystrybucji wydawnictw i promocji
   3. Specjalista ds. obsługi czytelni i pokoi gościnnych
 4. Samodzielne stanowisko obsługi sekretariatu /OS/
 5. Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji /ZP/
 6. DZIAŁ FINANSÓW I KADR /DFK/:
  1. Główny Księgowy:
   1. Gł. spec. ds.  finansowych
   2. Spec.ds. rozliczeń projektów
   3. Spec. ds. finans.- kasjer
   4. Spec. ds. kadr i administracji