CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Dział Administracyjno-Techniczny

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY

Agnieszka Kraskowska
Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 19
Email: a.kraskowska@laznia.pl