CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dział Sztuki w Przestrzeni Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

Dział Sztuki w Przestrzeni Publicznej

Anna Szynwelska
Kierownik Działu Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 37
Email: a.szynwelska@laznia.pl