CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Ceny biletów - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

CENY BILETÓW - CSW ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście:

ŁAŹNIA 1 ul. Jaskółcza 1, Gdańsk:

Wstęp 1 zł 

Ze względu na remont sala ekspozycyjna na drugim piętrze jest niedostępna, na wystawy prezentowane na pierwszym piętrze obowiązuje promocyjna cena 1 zł.

Dniem wolnym od opłaty dla wszystkich zwiedzających jest środa.

CENY BILETÓW - CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie:

ŁAŹNIA 2 ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk

Wstęp bezpłatny

 

Ceny biletów obowiązujące w KinoPorcie (ŁAŹNIA 2):

15,00 zł Bilet normalny

12,00 zł Bilet ulgowy

10,00 zł Bilety promocyjne*

 

* Bilet promocyjny przysługuje:

 • na seanse w ramach cyklu Siła Dokumentu, Kino Wolność, KinoPasja
 • na seanse oznaczone dopiskiem kino rodzinne” oraz za okazaniem Karty Dużej Rodziny w kasie kina
 • na seanse odbywające się w czwartki
 • mieszkańcom i mieszkankom Nowego Portu za okazaniem potwierdzenia miejsca zamieszkania
 • osobom powyżej 60 roku życia
 • osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami  będącymi obywatelami Polski

CSW Łaźnia jest partnerem Gdańskiej Karty Mieszkańca — posiadaczom Karty przysługuje jedno darmowe wejście w ciągu roku na wystawę czasową w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, przy ul. Jaskółczej 1.

 

Szanowny Kliencie!

Informujemy, iż począwszy od 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z nowym brzmieniem art. 106 b ust.5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy.

Od 1 stycznia 2020 roku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA jako podatnik dokonujący sprzedaży nie będzie miał technicznej możliwości wpisania numeru identyfikującego NIP na paragonie, w konsekwencji czego nabywca powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar lub usługę jako podatnik VAT czynny i powinien przedstawić NIP, aby sprzedaż została właściwie udokumentowana.

W takiej sytuacji zgodzie z przepisami ustawy o VAT, w szczególności z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT sprzedawca nie rejestruje zakupu na kasie rejestrującej, tylko od razu wystawi fakturę VAT.

Sprzedawca nie będzie miał prawa wystawić faktury do paragonu (bez NIP-u nabywcy), pomimo zgłoszenia tego żądania przez kupującego w ustawowym terminie.

 

Zgodnie z art. 106 b ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku gdy zakup będzie miał charakter wydatku prywatnego, na żądanie, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu. Wystawiona faktura do paragonu również nie będzie uzupełniona o numer NIP i będzie traktowana jak faktura wystawiona na osobę prywatną.

 

Wstęp bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową: „Zasłużony dla kultury polskiej”, osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
 • pracownikom i pracownicom merytorycznym muzeów,
 • członkom i członkiniom Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA,
 • członkom i członkiniom International Association of Curators of Contemporary Art IKT,
 • dziennikarzom i dziennikarkom współpracującym z pismami artystycznymi,
 • dzieciom do 7 roku życia,
 • właścicielom i właścicielkom karty Gdańskiej Organizacji Turystycznej.
 • Wstęp nieodpłatny do odwołania — dla osób przybyłych z Ukrainy. Bilet dostępny w kasie na podstawie dokumentu potwierdzającego przybycie do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r.

Opłata ulgowa za bilety wstępu do Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA oraz KinoPortu w Gdańsku przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

 • uczniom i uczennicom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentom i studentkom oraz uczestnikom i uczestniczkom studiów doktoranckich;
 • nauczycielom i nauczycielkom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcom i wychowawczyniom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych i  resocjalizacyjnych działających w Polsce;
 • osobom odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony Działacz Kultury”