CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dział Komunikacji i Promocji - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Iryna Stekh-Sankevich

Kierownik Działu Komunikacji i Promocji
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 36
Email: i.stekh@laznia.pl