CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Dział Kominikacji i Promocji

DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Helena Hołod

Kierownik Działu Komunikacji i Promocji
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 36
Email: h.holod@laznia.pl