CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Dział Kominikacji i Promocji

DZIAŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Dorota Kucharczyk
Specjalista ds. Kominikacji i Wydawnictw,
p.o. Kierownika Działu Komunikacji i Promocji
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 36
Email: d.kucharczyk@laznia.pl