CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dział Finansów i Kadr - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

Dorota Sadowska
Główny Księgowy
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 32
Email: d.sadowska@laznia.pl