CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dyrekcja - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

Dyrekcja Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Jadwiga Charzyńska
p.o. Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Telefon: +48 58 305 40 50
Email: j.charzynska@laznia.pl

Tymoteusz Skiba
 Zastępca Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 26
Email: t.skiba@laznia.pl