CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Dział Wystaw - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

DZIAŁ WYSTAW

Agnieszka Kulazińska - Grobis
Kierownik Działu Wystaw
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 15
Email: a.kulazinska@laznia.pl

Jolanta Woszczenko
Zastępca Kierownika - Kurator
Telefon: +48 58 500 02 40
Email: j.woszczenko@laznia.pl

Aleksandra Księżopolska
Zastępca Kierownika - Kurator
Telefon: +48 58 500 02 35
Email: a.ksiezopolska@laznia.pl