CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Regulamin korzystania z czytelni - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

Regulamin korzystania z Czytelni Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku

§ 1.

Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu - bezpłatne.
Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 16:00.

§ 2.

W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, dostępnych bezpośrednio lub za pośrednictwem pracownika Czytelni.
Czytelnik może korzystać z własnych: książek, czasopism, komputera przenośnego, pod warunkiem zgłoszenia ich pracownikowi Czytelni.

§ 3.

W Czytelni zajmuje się miejsca zgodnie ze wskazówkami pracownika Czytelni.
Książek i czasopism nie wolno wynosić z Czytelni.
Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik pozostawia książki w wyznaczonym miejscu.
W Czytelni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i napojów.

§ 4.

Za szkody wynikłe z uszkodzenia lub zniszczenia publikacji i czasopism odpowiada osoba korzystająca.

§ 5.

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są niezwłocznie do zgłoszenia pracownikowi Czytelni zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach.