CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA - Status prawny

STATUS PRAWNY

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem RIK 6/98. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 406). Organizatorem CSW ŁAŹNIA jest Gmina Miasta Gdańska. Nadzór nad CSW ŁAŹNIA, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, sprawuje Prezydent Miasta Gdańsk.

Odpis skrócony z Księgi Rejestrowej z dnia 23 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XXX/841/16 Rady Miasta Gdańsk