CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Status prawny - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

STATUS PRAWNY

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem RIK 6/98. Działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1327, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.). Organizatorem CSW ŁAŹNIA jest Gmina Miasta Gdańska. Nadzór nad CSW ŁAŹNIA, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, sprawuje Prezydent Miasta Gdańsk.