CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Zamówienia Publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Mirosława Zalewska
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i administracji
Telefon: +48 58 305 40 50, wew. 22
Email: m.zalewska@laznia.pl