CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ŁAŹNIA

Praca - Biuletyn Informacji Publicznej CSW ŁAŹNIA

OGŁOSZENIE O PRACĘ

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: Specjalista ds. Finansowych - Kasjer

Jednostka: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

Stanowisko: Specjalista ds. Finansowych - Kasjer

Komórka Organizacyjna: Dział Finansów i Kadr

Data ogłoszenia naboru: 28.06.2023 r.

Termin składania dokumentów: 31.08.2023 r.

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do zadań Specjalisty ds. Finansowych - Kasjera należy w szczególności:

 1. Prowadzenie kasy, sporządzanie raportów kasowych, obrót gotówki kasa /bank, sporządzanie przelewów  dotyczących zobowiązań CSW ŁAŹNIA, przygotowywanie raportów na temat   dokonywanych opłat.
 2. Rozliczanie sprzedaży biletów, katalogów i innych w formie gotówkowej i bezgotówkowej.
 3. Prowadzenie ewidencji innych druków ścisłego zarachowania.
 4. Dokonywanie rozliczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Obsługa księgowa i finansowa projektów kulturalnych realizowanych przez Centrum.
 6. Dokonywanie wstępnego rachunku ekonomicznego działań podejmowanych w ramach planów Centrum, prowadzenie analizy budżetu.
 7. Obsługa rozliczeń z podwykonawcami, przygotowywanie korespondencji z kontrahentami.
 8. Kontrola płatności i sald rozrachunków z dostawcami i odbiorcami usług.
 9. Księgowanie zgodnie z dekretacją Głównego księgowego.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości powierzonej przez  Głównego księgowego.
 11. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów.
 12. Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnej i komisji przetargowej.
 13. Sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym.
 14. Uzyskiwanie akceptacji na fakturach i rachunkach przez upoważnione osoby.
 15. Prowadzenie gospodarki pieczęciami i przechowywanie zapasowych kluczy.

 

Wymagania:

 1. Wykształcenie średnie / wyższe ekonomiczne.
 2. Minimum 10 lat doświadczenia na podobnym stanowisku.
 3. Doświadczenie w zakresie obrotu bezgotówkowego / gotówkowego.
 4. Podstawowa znajomość modułu płace programu Comarch Optima.
 5. Dobra znajomość pakietu Office.

Oferujemy:

 1. Ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 4000,00 zł brutto plus dodatek za wieloletnią pracę.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego.
 4. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. Klauzula informacyjna i oświadczenie zgody dla kandydatów do pracy.
 3. Zaświadczenie o niekaralności.

klauzula i oświadczenie do pobrania w formacie.pdf TUTAJ (146 KB, PDF)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: kariera@laznia.pl (w tytule e-maila prosimy podać nazwę stanowiska: Specjalista ds. Finansowych  - Kasjer)

 

lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 31.08.2023 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni e-mailowo o rozmowie kwalifikacyjnej.